บริการที่พัก

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลการักษา

เหมาะสำหรับ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่ต้องทำกายภาพบำบัด ทางโรงพยาบาลจัดที่พักแต่ละโซน อย่างชัดเจน ให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบหรู อยู่สบาย และ ปลอดภัย เปรียบเสมือนกับพักที่บ้าน

โซนชั้นสีน้ำเงิน เรียบหรู อยู่สบาย

เหมาะสำหรับ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่ต้องทำกายภาพบำบัด ทางโรงพยาบาลจัดที่พักแต่ละโซน อย่างชัดเจน ให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบหรู อยู่สบาย และ ปลอดภัย เปรียบเสมือนกับพักที่บ้าน

โซนชั้นสีทอง เรียบหรู อยู่สบาย

เหมาะสำหรับ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่ต้องทำกายภาพบำบัด ทางโรงพยาบาลจัดที่พักแต่ละโซน อย่างชัดเจน ให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบหรู อยู่สบาย และ ปลอดภัย เปรียบเสมือนกับพักที่บ้าน

โซนชั้นสีเขียว เรียบหรู อยู่สบาย

เหมาะสำหรับ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่ต้องทำกายภาพบำบัด ทางโรงพยาบาลจัดที่พักแต่ละโซน อย่างชัดเจน ให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบหรู อยู่สบาย และ ปลอดภัย เปรียบเสมือนกับพักที่บ้าน