บริการรักษา

กิจกรรมบำบัด

จะเป็นกิจกรรมช่วยในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเน้นการทำกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเกมส์การฝึกสมอง ฝึกความจำ เกมส์การฝึกกล้ามเนื้อ ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พร้อมทั้งความสนุกสนาน เติมเต็มความสุขด้วยเสียงหัวเราะ และยังมีโอกาส พูดคุย แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ต่าง ๆ ของตนเอง เป็นการป้องกันภาวะซึมเศร้าที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายอีกด้วย

สมาธิบำบัด

เป็นการฝึกสมาธิเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรค และสามารถรักษาโรคที่เกิดขึ้นจากภายในของร่างกาย แบบไม่ได้ใช้ยาในการรักษาช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ร่างกายได้รับ รวมทั้งยังได้การฝึกการกำหนดจิต มีสมาธิในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น สามารถรับรู้ภาวะที่ร่างกายกำลังปฏิบัติอยู่ สามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนได้

โภชนาบำบัด

จะช่วยในการปรับสมดุลร่างกาย ในเรื่องของการรับประทานอาหาร การขับถ่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ป้องกันภาวะขาดสารอาหาร โดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และอาหารเฉพาะโรค เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และพลังงานที่เพียงพอในทุกๆมื้ออาหาร

ธรรมชาติบำบัด

จะสอดคล้องกับโภชนาการ ออกกำลังกาย และสมาธิบำบัดโดยเน้นหลักของการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ รับประทานอาหารที่สดใหม่ อาหารย่อยง่ายเพื่อให้ระบบการย่อยอาหารทำงานไม่หนักเกินไป การขับถ่ายสมดุล การออกกำลังกายที่ถูกวิธีและเหมาะสมกับร่างกาย รวมทั้งการฝึกสมาธิเพื่อรักษาโรคด้วยร่างกายของตัวเอง เป็นการลดการรับสารเคมีเข้าร่างกายให้ได้มากที่สุด ผลที่ได้คือร่างกายจะแข็งแรงด้วยตัวเองจากภายในสู่ภายนอก จิตใจแข็งแรงสามารถดำรงชีวิตได้แบบมีความสุข